Szkolny Klub Sportowy 2024 – czas na zapisy do13 lutego

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” w 2024 roku. W tym roku Program prowadzony będzie w jednej edycji 01.03.2024 – 21.06.2024.

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie jest Operatororem Wojewódzkim tego programu.

Program skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół naszego województwa. Celem jest stworzenie około 1650 grup szkoleniowych w naszym województwie.

Zajęcia będą odbywać się 2 x w tygodniu w każdej grupie w jednostkach 60 minutowych z limitem 32 godzin.

Wynagrodzenie nauczycieli będzie wypłacane z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki przez koordynatora wojewódzkiego na podstawie umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie 3 grupy ćwiczebnej.

W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Jedna grupa musi się składać z minimum 15 osób wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej szkoły.

Liczymy na utworzenie przynajmniej 1 grupy w każdej gminie.

Deklarację szkół w formie papierowej prosimy wypełnić i przekazać je do właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego!!!

Każda szkoła oprócz zgłoszenia do JST musi bezpośrednio zgłosić grupę do operatora wojewódzkiego za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego SKS 2024 : do dnia 13 lutego 2024 roku:

https://docs.google.com/forms/d/1EFPyWPbYBWyEHSDA1h9WBu4jwetyXSuCgWzrG5UKjOw/edit

JST składają zbiorcze zgłoszenia szkół wraz z deklaracją gminy do Małopolskiego SZS w Krakowie do dnia 13 lutego 2024 r.

>> do pobrania: pismo przewodnie do szkół i gmin

>> do pobrania: zgłoszenie szkoły

>> do pobrania: deklaracja  gminy

>> do pobrania: założenia programu SKS

Skip to content