Informacja kierowana jest w szczególności do osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub zostały przeniesiony ze strony sport.powiatsuski.pl na fanpage lub też opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u i jest spełnieniem obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Suchej  Beskidzkiej jest Starosta Suski  pod adresem:  ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej poprzez e-mail na adres:  bip@powiatsuski.pl lub w siedzibie urzędu.

Informacje ogólne:

A)  działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które zostały zawarte w regulaminie serwisu społecznościowego Facebook,

B) informacje zawarte na profilu użytkownika oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook Inc.,

C)  administrujemy danymi użytkowników tylko i wyłącznie na potrzeby informowania i promocji wydarzeń sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Suski  i Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, a także w celu komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych,

D)  aktywność użytkowników związana z korzystaniem z naszego fanpage’a, nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem społecznościowym Facebook.

E)  Administrator nie ma wpływu ani kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących użytkownikom fanpage’a praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kategorie przetwarzanych danych.

W  związku z prowadzeniem fanpage’a, możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

A)  identyfikator użytkownika serwisu społecznościowego Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko) oraz inne dane identyfikacyjne, które nie są przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowane w celu potwierdzenia ich prawdziwości,

B)  zdjęcie profilowe, dzięki któremu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek  użytkownika oraz inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek, a wynikają z relacji fanpage – użytkownik: umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest ze strony użytkownika dobrowolne;

C)  inne dane w zakresie opublikowanym przez użytkowników na własnym profilu w serwisie społecznościowym Facebook,

D)  treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger, jeśli została wykorzystana do komunikacji z nami (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu jeśli Państwo takie dane udostępniają);

E)  anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook, stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu społecznościowego Facebook oraz gromadzone dzięki plikom śledzącym aktywność użytkowników serwisu.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody udzielonej wraz z dobrowolnym wejściem na naszego fanpage’a. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Prowadzenie fanpage`a, służy informowaniu i promowaniu  wydarzeń sportowych w ramach systemu współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim oraz komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości)

Odbiorcy danych.

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

A) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

B) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT;

C) w związku ze specyfiką działania Facebook’a dane osobowe mogą być udostępniane spółkom z grupy operatora.

Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać danych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania Facebook’a i jego międzynarodowego charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, zaś w przypadku transferu na teren USA – Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzająca Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield).

Okres, przez który dane będą przechowywane.

Państwa dane, które posiadamy są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie tych danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. Dane osobowe gromadzone przez Facebook Inc. takie jak historia wpisów, historia aktywności w serwisie i aplikacjach z nim powiązanych podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu społecznościowego Facebook. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata.

Prawa osób, których dane dotyczą.

1. W związku z przetwarzaniem przez danych osobowych, każdemu użytkownikowi na zasadach określonych w RODO przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych do ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie internetowej Administratora danych pod adresem www.powiatsuski.pl w zakładce – Dane osobowe.

2. Na działania administratora sprzeczne z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy pod informacjami publikowanymi przez administratora.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane osobowe użytkowników fanpage’a Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przez nas profilowane.

 

 

 

 

Skip to content