W dniu 24. października 2013 na sesji Rady Powiatu Suskiego jednogłośnie został zatwierdzony regulamin przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za osiągnięte wyniki sportowe.

Regulamin przyznawania nagród oraz wyróżnień, wniosek, klauzule – będą dostępne od 15.10.2021.

Pobierz:

Regulamin przyznawania Nagród Powiatu Suskiego za osiągnięte wyniki sportowe

RegulaminNagrodyPowiatuSuskiego

 [pixzal tag=file id=157 /]

Wniosek

WniosekNagrodaPowiatuSuskiego

 [pixzal tag=file id=158 /]

– Lista sportów ważnych dla powiatu suskiego

ListaSportówNagrodyPowiatuSuskiego

 [pixzal tag=file id=160 /]

– Klauzula informacyjna,  oświadczenie i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na publikację wizerunku

KlauzulaOswiadczeniaWizerunekNagrodyPowiatuSuskiego

[pixzal tag=file id=159 /]

 

 

 

Skip to content