Kryta Pływalnia – reaktywacja w nowym roku

Autor: MK  /   Listopad 05, 2020  /   Aktualności, Sport w Powiecie  /  

Kiedy 23.04.2020 r. Rada Powiatu Suskiego podejmowała uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej starosta Józef Bałos podkreślał, że nie jest to decyzja łatwa, ale na pewno głęboko przemyślana i wymuszona obowiązującymi przepisami. Już w marcu, jeszcze przed wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii i ministerialnym rozporządzeniem nakazującym m.in. zamknięcie do odwołania wszystkich basenów i pływalni, sytuacja finansowa krytej pływalni była bardzo trudna, straty finansowe rosły z miesiąca na miesiąc i osiągnięty został ustawowo dopuszczalny próg 50% dotacji, jakiej powiat mógł udzielić.

Podczas wspomnianej sesji starosta szczególnie mocno podkreślał, że decyzja ta nie oznacza likwidacji krytej pływalni jako takiej, a jej zamknięcie jest czasowe. Informował również o trwających już wówczas przygotowaniach do opracowania nowej formuły przyszłego funkcjonowania pływalni. Podstawowym problemem jaki należało rozwiązać była kwestia znalezienia zgodnej z prawem możliwości dofinansowania jej działalności.

Głównym partnerem rozmów dotyczących przyszłości basenu była gmina Sucha Beskidzka, szczególnie zainteresowana dalszym funkcjonowaniem pływalni i wcześniej współfinansująca budowę obiektu. Starosta Józef Bałos wraz z burmistrzem Stanisławem Lichosytem i radcami prawnymi obu jednostek samorządowych spotykali się kilkukrotnie w celu przygotowania rozwiązań umożliwiających przyszłe funkcjonowanie krytej pływalni i zapewnienie jej stabilnego finansowania. Obu stronom udało się wspólnie wypracować konkretny projekt, który pod nazwą: „Ramowe porozumienie w zakresie zasad współpracy niezbędnych do funkcjonowania Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej” został przyjęty w formie uchwały zarówno przez Radę Powiatu Suskiego, jak i Radę Miasta Sucha Beskidzka.

Dokument ten, jak sama jego nazwa wskazuje, określa zasady współpracy obu samorządów, a sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest w nim przyjęcie rozwiązania umożliwiającego dofinansowanie działalności pływalni. Postanowiono, że powiat i gmina będą w równych częściach partycypować w kosztach funkcjonowania pływalni poprzez przekazywanie dotacji celowych. Dodatkowo, by uniknąć zagrożenia przekroczenia przez pływalnię dopuszczalnego progu 50% dofinansowania kosztów nie pokrytych przychodami, uruchomią coroczne odrębne programy w postaci świadczenia nieodpłatnych usług wstępu na pływalnię dla wybranych grup mieszkańców. Wstępy dla uczestników programów sfinansowane zostaną przez oba samorządy również w takich samych wysokościach.

Kolejnym krokiem po przyjęciu opisanego porozumienia było podjęcie w dniu 29.10.2020 przez Radę Powiatu Suskiego uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej. W dokumencie, który określa zasady funkcjonowania zakładu i nadaje mu statut zapisana została data jego utworzenia – 1.01.2021 r.

Tak więc od strony formalno-prawnej droga do uruchomienia basenu początkiem przyszłego roku jest już otwarta. To, czy się tak stanie zależy teraz w głównej mierze od sytuacji epidemiologicznej w kraju i obowiązujących rygorów sanitarnych.

Warto jeszcze dodać, że przerwa w działalności krytej pływalni wykorzystana została przez powiat m.in. na wykonanie prac remontowych zaplecza sanitarnego i pomieszczeń gospodarczych, a obecnie wykonywany jest serwis zjeżdżalni wodnej. Wszystko po to, by pierwszych gości można było powitać w obiekcie o poprawionym komforcie i bezpieczeństwie użytkowania.