Gimnazjada

NIEOFICJALNE WYNIKI ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (ROCZNIK 2003-2005)

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej  – 183 pkt

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi – 108 pkt.

3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy – 103 pkt

4. Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie – 82 pkt

5. Szkoła Podstawowa w Białce – 70 pkt

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach – 69 pkt

7. Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej – 65 pkt

8. Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie – 59 pt

9. Zespół Szkół w Zembrzycach – 52 pkt

10. Szkoła Podstawowa w Juszczynie – 48 pkt

11. Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej – 48 pkt

12. Szkoła Podstawowa nr 2 w Suchej Beskidzkiej – 39 pkt

13. Szkoła Podstawowa w Naprawie – 31 pkt

14. Szkoła Podstawowa w Łętowni – 28 pkt

15. Szkoła Podstawowa w Sidzinie – 24 pkt

16. Szkoła Podstawowa nr 2 w Stryszawie – 19 pkt

17. Szkoła Podstawowa w Palczy – 16 pkt

18. Szkoła Podstawowa w Bieńkówce – 14 pkt

19. Szkoła Podstawowa w Żarnowce – 13 pkt

20. Szkoła Podstawowa nr 2 w Budzowie – 12 pkt

21. Szkoła Podstawowa w Zachełmnej – 11 pkt

      Szkoła Podstawowa w Jordanowie – 11 pkt

      Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Podhalańskim – 1 pkt

24. Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie – 10 pkt

25. Szkoła Podstawowa w Osielcu – 8 pkt

26. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi Gołyni – 7 pkt

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne – 7 pkt

27. Szkoła Podstawowa w Baczynie – 5 pkt

      Szkoła Podstawowa w Grzechyni – 5 pkt

       Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej – 5 pkt

30. Szkoła Podstawowa w Kojszówce – 4 pkt

      Szkoła Podstawowa w Śleszowicach – 4 pkt

32. Szkoła Podstawowa SPSK w Makowie Podhalańskim – 3 pkt

33. Szkoła Podstawowa w Toporzysku – 2 pkt

34. Szkoła Podstawowa w Jachówce – 1 pkt

     Szkoła Podstawowa w Kukowie – 1 pkt

Pozostałe szkoły bez punktów