Zapisz się do SKS – Szkolnego Klubu Sportowego na rok 2023!

Małopolski Szkolny Związek Sportowy informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na realizację programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2023.

Do kogo jest skierowany program „Szkolny Klub Sportowy”? Do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć orazsprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół naszego województwa i zgodnie z zapisami konkursowymi będzie można stworzyć około 1440 grup szkoleniowych w naszym województwie. W roku 2022 realizowany jest program SKS w ponad 1470 grupach.

W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie 3 grupy ćwiczebnej.

W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy). Jedna grupa musi się składać z minimum 15 osób wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej szkoły.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny: 12 411 51 19 bądź pod adres e-mail: biuro@mszs.krakow.pl

Skip to content