Zasady punktacji

Już teraz możecie na bieżąco śledzić i prowadzić punktacje szkół w powiecie w ramach współzawodnictwa sportowego! Chcesz wiedzieć ile punktów ma Twoja szkoła, ile brakuje jej albo ile ma punktów ma przewagi nad inną szkołą? Wyniki z zawodów rejonowych znajdziecie na Naszej stronie. Wyniki z zawodów wojewódzkich są dostępne na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. UWAGA: Podliczanie punktów jest uniwersalne dla igrzysk, gimnazjady i licealiady (tu liczymy odrębnie w kategorii dziewcząt i chłopców).

 Zawody powiatowe – drużynowo:

 I miejsce                        10 pkt.

 II miejsce                      8 pkt.

 III miejsce                     6 pkt.

 IV miejsce                     4 pkt.

 V-VIII miejsce              2 pkt.

 

Zawody powiatowe – indywidualnie (punkty pomocnicze):

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                      8 pkt.

 III miejsce                    6 pkt.

 IV miejsce                     5 pkt.

 V miejsce                      4 pkt.

VI miejsce                     3 pkt.

VII miejsce                    2 pkt.

VIII miejsce                   1 pkt.

 Suma punktów pomocniczych daje kolejność drużynową szkół, dla których przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych. W przypadku takiej samej liczby punktów, punkty zapisuje się jako ex-aequo (np. dwie drużyny zdobywają II miejsce to obydwie otrzymują po 8 punktów, a następna drużyna klasyfikowana jest na miejscu IV z pominięciem miejsca III).

Za udział w zawodach powiatowych i zajęcie miejsca poniżej VIII w klasyfikacji drużynowej szkoła otrzymuje 1 punkt.

 Zawody rejonowe – drużynowo:

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       6 pkt.

III miejsce                      4 pkt.

  IV miejsce                     2 pkt.

 

Zawody rejonowe – indywidualnie (punkty pomocnicze):

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                       8 pkt.

 III miejsce                      6 pkt.

  IV miejsce                     5 pkt.

  V miejsce                      4 pkt.

  VI miejsce                     3 pkt.

  VII miejsce                    2 pkt.

 VIII miejsce                    1 pkt

Suma punktów pomocniczych daje kolejność drużynową  wszystkich  szkół uczestniczących w zawodach rejonowych, dla których przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

Za udział w zawodach rejonowych i zajęcie miejsca poniżej IV w klasyfikacji drużynowej szkoła otrzymuje 1 punkt.

Zawody wojewódzkie – drużynowo:

 I miejsce                       10 pkt.

 II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

 IV miejsce                     4 pkt.

  V miejsce                      3 pkt.

 VI miejsce                     2 pkt.

 Za udział w zawodach wojewódzkich i zajęcie miejsca poniżej VI w klasyfikacji drużynowej szkoła otrzymuje 1 punkt.

Zawody wojewódzkie – indywidualnie (punkty pomocnicze)

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

IV miejsce                     5 pkt.

V miejsce                      4 pkt.

VI miejsce                     3 pkt

VII miejsce                    2 pkt

 VIII-XX miejsce            1 pkt

 Suma punktów zdobytych na indywidualnych zawodach wojewódzkich przez uczniów danej szkoły daje kolejność drużynową szkół z powiatu suskiego, którym przyznawane są punkty jak w zawodach drużynowych.

 Zawody ogólnopolskie (drużynowo i indywidualnie)

 I miejsce                       10 pkt.

II miejsce                       8 pkt.

III miejsce                      6 pkt.

IV miejsce                     4 pkt.

V miejsce                      3 pkt.

VI miejsce                     2 pkt.

 VII i dalsze miejsca       1 pkt

 Suma punktów zdobytych na indywidualnych zawodach ogólnopolskich przez uczniów danej szkoły określa ilość punktów zdobytą przez szkołę na tych zawodach.

 Jeżeli w zawodach indywidualnych (biegi przełajowe, narciarstwo) występuje podział na grupy wiekowe punkty pomocnicze uzyskane przez zawodników w poszczególnych grupach wiekowych stanowią podstawę do obliczenia łącznej punktacji dla szkoły z całych zawodów