Terenowy wyścig w Makowie Podhalańskim – sobota 18.09.2021!

Autor: MK  /   Wrzesień 17, 2021  /   Aktualności, Sport w Powiecie  /  

Tydzień rozpoczęliśmy finałami powiatowymi w kolarstwie górskim MTB, a zakończymy go zawodami terenowymi również na dwóch kółkach.

Po raz 26. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala zaprasza do udziału w Terenowym Wyścigu Rowerowym, który odbędzie się 18 września 2021 r. w Makowie Podhalańskim. Podobnie jak w poprzednich latach rywalizacja młodych sportowców będzie miała miejsce na terenie boiska sportowego nad rzeką Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, parking na placu przy dworcu PKP). Zawody rozpoczną się o godz. 10.00.

Impreza przygotowana została z myślą o uczniach Szkół Podstawowych i Szkół Średnich głównie z terenu powiatu suskiego. Uczestnicy biorą udział w pokonaniu jednego z ośmiu dystansów, którego długość ustalana jest w zależności od kategorii wiekowej zawodników.

Współorganizatorem zawodów jest Powiat Suski, który ufunduje pamiątkowe koszulki dla uczestników zawodów.

 

REGULAMIN
XXVI TERENOWEGO WYŚCIGU ROWEROWEGO
MAKÓW PODHALAŃSKI - 18.09.2021r.

 ORGANIZATORZY: Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Miejska Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, Powiat Suski.

CELE:
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywnych form wypoczynku w szczególności jazdy na rowerze,
- doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze i bezpiecznego poruszania się nim.

TERMIN I GODZINA: 18.09.2021 r., rozpoczęcie o godz. 10.00
MIEJSCE:
Maków Podhalański, boisko sportowe nad Skawą (dojazd od strony ogródków działkowych, możliwość parkowania na placu przy dworcu PKP)

KATEGORIE:

I – dziewczęta (ur. 2015 i młodsze) dystans 200 m
II – chłopcy (ur. 2015 i młodsi) dystans 200 m

III – dziewczęta (ur. 2014 – 2012) dystans 400 m
IV – chłopcy (ur. 2014 – 2012) dystans 400 m

V – dziewczęta (ur. 2011 – 2010) dystans 800 m
VI – chłopcy (ur. 2011 – 2010) dystans 1.200 m
VII – dziewczęta (ur. 2009 – 2007) dystans 1500 m
VIII – chłopcy (ur. 2009 – 2007) dystans 2.000 m
IX – dziewczęta (ur. 2006 – 2003) dystans 3.000 m
X – chłopcy (ur. 2006 – 2003) dystans 5.000 m

UDZIAŁ:
- o przynależności do kategorii decyduje rok urodzenia; urodzenia;
- osoby, które do dnia 18.09.2021 r. nie ukończą 18-go roku życia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na udział w wyścigu; wyścigu;
- każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower oraz kask ochronny.

ZGŁOSZENIA:
w dniu Wyścigu (Biuro Zawodów na boisku sportowym w Makowie Podhalańskim, boisko sportowe nad Skawą) od godz. 9.30. NAGRODY: dla laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach przewidziano medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- uczestnikom wyścigu nie biorącym udziału w danej konkurencji zabrania się wjazdu na trasę w czasie trwania przejazdu zawodników;
- uczestnicy wyścigu mają za zadanie przejechanie wyznaczonej trasy określonej dla każdej z kategorii wiekowej – zabrania się skracania trasy;
- zawodnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów i osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie trasy;
- podczas biegu uczestnicy muszą posiadać kaski ochronne oraz przypięte numery startowe;
- zgłoszenie w biurze biegu i przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
- nieprzestrzeganie w/w ustaleń będzie równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika;
- ogłoszony przez Sędziego Głównego wynik po niezwłocznym rozpatrzeniu i wyjaśnieniu ewentualnych protestów jest ostateczny i nie podlega dalszym odwołaniom;
- uczestnicy wyścigu przyjeżdżają na własny koszt;
- organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki; – uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich/dziecka danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego/dziecka wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z zawodów;
- organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.