Domowy Mały Mistrz – konkurs dla wszystkich uczniów!

Autor: MK  /   Maj 18, 2020  /   Aktualności, Igrzyska dzieci, Igrzyszka młodzieży szkolnej, Licealiada  /  

Małopolski Szkolny Związek w Krakowie organizuje konkurs „Domowy Mały Mistrz Małopolski”, w którym mogą wziąć udział uczniowie z każdej kategorii wiekowej – od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ostatniej w szkole średniej. 

Na czym polega konkurs? Na wykonaniu przez ucznia ćwiczenia – ćwiczeń w warunkach domowych trwających nie dłużej niż 30 sekund i przesłanie go do swojego nauczyciela w-f, a ten… Patrz punkt siedem w poniższym regulaminie.

W Systemie Rejestracji Szkół są już dostępne . Czas do wysłania filmików jest duży – termin upływa 30 maja. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów z wszystkich szkół :)

Powodzenia i do zobaczenia :

REGULAMIN konkursu GRY I ZABAWY

– „Domowy Mały Mistrz Małopolski ” - 

1.      Organizator Małopolski Szkolny Związek Sportowy, Powiatowe 
         SZS  w Małopolsce.
 

2.     Cele: popularyzacja aktywności fizycznej w trakcie pandemii COWID -19, wyłonienie najbardziej aktywnej szkoły województwa małopolskiego w trakcie zawieszenia zajęć szkolnych w maju br., promowaniu ruchu i aktywności wśród dzieci i młodzieży szkolnej w warunkach domowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów  Ministerstwa Zdrowia podczas epidemii COWID – 19.

3.    Termin i miejsce imprezy

18-30.05.2020r na terenie woj. małopolskiego Zgłoszenia - do dnia 30.05.2020r - Z DOKŁADNYM IMIENNYM WYKAZEM ZAWODNIKÓW poprzez System Rejestracji Szkół ,

4.      UczestnicyDrużyna reprezentująca szkołę składa się :

1) Igrzyska Dzieci   -  dziewczęta i chłopcy  ur. 2007 i młodsi.

2) Igrzyska Młodzieży Szkolnej -  ur. 2005-2006

3) Licealiada Młodzieży – dziewczęta i chłopcy ur. 2001 i młodsi.

5.      Skład zespołu: Każdy zespół składa się z dowolnej ilości ( dziewcząt i chłopców).

6.      Zasady uczestnictwa i zadanie do wykonania:

Każdy uczeń, który wykaże się dowolną aktywnością fizyczną ( wykonanie ćwiczenia – ćwiczeń w warunkach domowych ) i nagra krótki filmik obrazującego wykonane ćwiczenie ( nie dłuższy niż 30 sek. ) oraz prześle go do swojego nauczyciela wf ze szkoły do której uczęszcza. Oczywiście każdy z uczniów – uczestników musi mieć ( zgodę na udział w rywalizacji SZS, publikowanie wizerunku oraz pozostałe zgody zawarte w srs.szs.pl)

7.      Forma zdalna zgłoszenia :

Nauczyciel prowadzący zgłasza szkołę do turnieju poprzez system SRS.szs.pl Zawody –wojewódzkie GRY i ZABAWY dn. 30.05.20r. Do godz. 12.00 tego dnia może zgłosić uczestnika turnieju z przypisaniem do niego filmiku – linku gdzie zamieszczony jest obraz z aktywnością tego ucznia ( w okienku informacje dodatkowe o uczniu na liście zgłoszeniowej w SRS) lub zbiorczy film zamieszczony przy nazwisku 1 ucznia na liście zgłoszonych. Nagranie może uczeń przesłać drogą elektroniczną do nauczyciela lub sam zamieścić na portalach społecznościowych z którego można pobrać film.
Jest to też dobra forma do oceny zaangażowania ucznia do zajęć wf oraz pozwolić może ocenić jego pracę w okresie prowadzenia zajęć zdalnych.

8.      Oceny i klasyfikacja szkół : - ocenie podlegać będzie w pierwszej fazie turnieju ilość zgłoszonych uczniów z danej szkoły w w/w terminie, które po spełnieniu ocenie ilości zgłoszonych uczniów przejdą do II etapu Turnieju.

9.      Nagrody: dla 1 szkoły – gadżety sportowe dla szkoły ufundowane przez organizatora
i sponsorów oraz za miejsca 1-3 pamiątkowe puchary i dyplomy.

10.  Postanowienia końcowe:

Jest to pierwsza faza turnieju przeznaczona w tym przypadku, dla dzieci klas I-VI SP, VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych. z możliwością jej kontynuacji i rozbudowy o kolejne etapy i szczeble współzawodnictwa.

Po ponad 2 miesięcznym okresie zawieszenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej szukamy nowych atrakcyjnych form „namiastki rywalizacji i współzawodnictwa” a zarazem poszukiwania form aktywizowania dzieci i młodzieży do przynajmniej podstawowych form ruchu i aktywności fizycznej w tym trudnym dla nas czasie.
Zapraszamy serdecznie do udziału.